Tečaj Bownove terapije BOW-TER

Avtorici akreditiranega tečaja Zalika Tisnikar Lamot in Renata Radič Berglez

Tečaj Bownove terapije BOW-TER za zdravstvene delavce in strokovno osebje z znanjem anatomije in fiziologije je zasnovan po najvišjih strokovnih standardih. Sledimo najnovejšim medicinskim spoznanjem na področju delovanja Bownove terapije.

Tečaj BOW-TER Slovenija je akreditiran pri BTPA - The Bowen Therapy Professional Asociation s sedežem v Združenem kraljestvu.

Tečaj ima certifikat o ustreznosti z nacionalnimi poklicnimi standardi za Bownovo terapijo.

BTPA je strokovno združenje in je avtonomna, strokovna in neprofitna organizacija Bownovih terapevtov. Združenje določa pravila, etiko in kodeks ravnanja, s pomočjo katerih lahko člani strokovno delujejo. BTPA ocenjuje in akreditira nove tečaje, ki so ustrezni za stalni profesionalni razvoj svojih članov.

Kurikulum tečaja BOW-TER ustreza strokovnim merilom za pridobitev licence za opravljanje zdravilske dejavnosti za delo na področju zdravilske metode – Bownova terapija, ki ga podeljuje Ministrstvo za zdravje.

Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, ki je pristojno za izdajo strokovnega mnenja o usposobljenosti Bownovega terapevta za izvajanje Bownove terapije, je tečaju BOW-TER podelilo pozitivno strokovno mnenje, saj ustreza Katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka na področju Bownove terapije.

Tečaj traja 160 pedagoških ur. V šestih modulih tečajniki pridobijo 120 ur. Dodatnih 40 ur opravijo samostojno med posameznimi moduli z opravljanjem dokumentiranih in preverjenih praktičnih nalog in kliničnih primerov.

Naš cilj je, da so tečajniki po pridobljenem certifikatu strokovno usposobljeni za delo po najvišjih profesionalnih in etičnih standardih.

Več o tečaju Bownove terapije BOW-TER si lahko ogledate na spletni strani BOW-TER