Tečaj Bownove terapije BOW-TER

Avtorici akreditiranega tečaja Zalika Tisnikar Lamot in Renata Radič Berglez

Tečaj Bownove terapije BOW-TER za zdravstvene delavce in strokovno osebje z znanjem anatomije in fiziologije je zasnovan po najvišjih strokovnih standardih. Sledimo najnovejšim medicinskim spoznanjem na področju delovanja Bownove terapije.

Tečaj BOW-TER Slovenija je akreditiran pri BTPA - The Bowen Therapy Professional Asociation s sedežem v Združenem kraljestvu.

Tečaj ima certifikat o ustreznosti z nacionalnimi poklicnimi standardi za Bownovo terapijo pri CNHC (The Complementary and Natural Healthcare Council).

BTPA je strokovno združenje in je avtonomna, strokovna in neprofitna organizacija Bownovih terapevtov. Združenje določa pravila, etiko in kodeks ravnanja, s pomočjo katerih lahko člani strokovno delujejo. BTPA ocenjuje in akreditira nove tečaje, ki so ustrezni za stalni profesionalni razvoj svojih članov.

Kurikulum tečaja BOW-TER ustreza strokovnim merilom za pridobitev licence za opravljanje zdravilske dejavnosti za delo na področju zdravilske metode – Bownova terapija, ki ga podeljuje Ministrstvo za zdravje.

Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, ki je pristojno za izdajo strokovnega mnenja o usposobljenosti Bownovega terapevta za izvajanje Bownove terapije, je tečaju BOW-TER podelilo pozitivno strokovno mnenje, saj ustreza Katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka na področju Bownove terapije.

Tečaj traja 260 pedagoških ur. V sedmih modulih tečajniki pridobijo 140 ur. Dodatnih 120 ur opravijo samostojno med posameznimi moduli z opravljanjem dokumentiranih in preverjenih praktičnih nalog in kliničnih primerov. Med posameznimi moduli imajo tečajniki dovolj časa za utrjevanje znanja.

Naš cilj je, da so tečajniki po pridobljenem certifikatu strokovno usposobljeni za delo po najvišjih profesionalnih in etičnih standardih.

Več o tečaju Bownove terapije BOW-TER si lahko ogledate na spletni strani BOW-TER