TEČAJI‎ > ‎

- Tečaj Bownove terapije -

objavljeno: 23. avg. 2012 05:00 avtor: Renata Radič Berglez   [ posodobljeno 15. dec. 2019 03:39 ]

Prijave in informacije      www.bow-ter.com 

 

Tečaji za zdravstvene delavce in strokovno osebje

 

Zakaj izbrati tečaj bownove terapije BOW-TER?

 

Strokovnost

Tečaj bownove terapije BOW-TER je bil zasnovan na znanju in izkušnjah dolgoletnega izvajanja in poučevanja bownove terapije v Sloveniji ter sodelovanju z mnogimi svetovno priznanimi inštruktorji bownove terapije.  Namenjen je razširjanju strokovnega in praktičnega znanja poklicnih zdravstvenih delavcev (zdravstveni tehniki, fizioterapevti, zdravniki, delovni terapevti) ter terapevtov, ki se poklicno ukvarjajo z manualnimi terapijami in izpolnjujejo predpogoje za udeležbo na tečaju.

Sledimo novim dognanjem na področju anatomije in fiziologije, ki nudijo globlje razumevanje delovanja terapije.

Način poučevanja

Posebnost našega tečaja je, da tečajniki kot del praktičnega izpita izvajajo posege na inštruktorju. Na tak način dobijo ustrezno znanje o pravilno izvedenih bownovih potezah.  Tako poleg  širokega teoretičnega znanja pridobijo tudi potrebne praktične izkušnje. 

Tečajniki nadgradijo izvajanje terapije »po receptu«.  Naučijo se celostnega opazovanja klientove drže in znajo prepoznati  restrikcije in uporabiti ustrezne posege in njihove kombinacije.

Uporabljamo sodobne učne pripomočke.

Redno strokovno izpopolnjevanje

Za bownove terapevte, ki so zaključili tečaj v skladu z strokovnim kurikulumom Društva Bownovih terapevtov Slovenije, organiziramo redno letno izpopolnjevanje. Seznanimo jih z novimi smernicami in poglobimo osvojeno znanje.

Licenca za opravljanje zdravilske dejavnosti

Kurikulum tečaja ustreza strokovnim merilom za pridobitev licence za opravljanje zdravilske dejavnosti  za delo na področju zdravilske metode – bownova terapija.

Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, ki je pristojno za izdajo strokovnega mnenja o usposobljenosti bownovega terapevta za izvajanje bownove terapije, je tečaj BOW-TER sprejelo kot ustrezno za izdajo pozitivnega strokovnega mnenja, saj ustreza Katalogu strokovnega znanja in spretnosti za pridobitev naziva zdravilec/ka na področju bownove terapije.

 

Modul poteka v petek in soboto od 9:00 do 18:00.

 

Pogoji za sprejem na tečaj:

1. Zdravstveni delavci z najmanj srednješolsko zdravstveno izobrazbo

 

2. Ostali kandidati s srednješolsko izobrazbo katerekoli druge smeri morajo izpolnjevati še enega od naštetih pogojev:

a.     Opravljen izpit na Ministrstvu za zdravje iz zdravstvenih vsebin (za potrebna strokovna  znanja) in tečaj masaže (za pridobitev taktilnih sposobnosti)

b.     Opravljen tečaj iz anatomije in fiziologije (minimalen pogoj strokovnega znanja) ter tečaj masaže (za pridobitev taktilnih sposobnosti)

    

Za profesionalno izvajanje Bownove terapije je potrebno na Ministrstvu za zdravje pridobiti 
licenco za zdravilsko dejavnost.  


Več informacij na: 
Ministrstvo za zdravje - zdravilstvo


Prijave in informacije      www.bow-ter.com